ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ЮЛИ 2023 Г.

2023

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРОТОКОЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

2022

Протокол от общо събрание на акционерите

Протокол от общо събрание на акционерите

Протокол от общо събрание на акционерите

2021

Протокол от общо събрание на акционерите, октомври 2021 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2021 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, МАРТ 2021 Г.

2020

2019

Уведомление

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2019 г.

2018

Протокол от общо събрание на акционерите, декември 2018 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2018 г.

2017

Протокол от общо събрание на акционерите, Декември 2017 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, август 2017 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2017 г.

2016

Протокол от общо събрание на акционерите 2016 г.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007