ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ЮЛИ 2023 Г.

2024

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

1. Покана879.44 KB2. Пълномощно72 KB3. Материали69.5 KB4. Протокол1.26 MB5. Устав154.5 KB6. Годишен доклад на одитен комитет511.04 KB7. Доклад на ДВИ970.92 KB8. СД-Димитър Божански-Декларации233.26 KB9. СД-Димитър Божански-Свидетелство за съдимост2.29 MB10. СД-Красимир Димитров-Декларации8.92 MB11. СД-Красимир Димитров-Свидетелство за съдимост507.01 KB12. СД-Мирослав Радославов-Декларации8.14 MB13. СД-Мирослав Радославов-Свидетелство за съдимост1.27 MB14. СД-Ованес Касабян-Декларации259.27 KB15. СД-Ованес Касабян-Свидетелство за съдимост479.71 KB16. СД-Христо Попов-Декларации и Свидетелство за съдимост1.29 MB17. Член на одитен комитет-Габриела Георгиева-Автобиография289.5 KB18. Член на одитен комитет-Габриела Георгиева-Диплома620.14 KB19. Член на одитен комитет-Габриела Георгиева-Декларация107.85 KB20. Член на одитен комитет-Красимир Димитров-Автобиография и Диплома3.42 MB21. Член на одитен комитет-Красимир Димитров-Декларация435.06 KB22. Член на одитен комитет-Теодора Веселинова-Автобиография178.85 KB23. Член на одитен комитет-Теодора Веселинова-Диплома104.31 KB24. Член на одитен комитет-Теодора Веселинова-Декларация135.28 KB

2023

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРОТОКОЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

2022

Протокол от общо събрание на акционерите

Протокол от общо събрание на акционерите

Протокол от общо събрание на акционерите

2021

Протокол от общо събрание на акционерите, октомври 2021 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2021 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, МАРТ 2021 Г.

2020

2019

Уведомление

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2019 г.

2018

Протокол от общо събрание на акционерите, декември 2018 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2018 г.

2017

Протокол от общо събрание на акционерите, Декември 2017 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, август 2017 г.

Протокол от общо събрание на акционерите, юни 2017 г.

2016

Протокол от общо събрание на акционерите 2016 г.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007